Kairi Kaarlaid Energia intuitiivteraapia

Kairi Kaarlaid logo round extra small

Energia intuitiivterapeudi ja meediumi eetikakoodeks

Minu kui energia intuitiivterapeudi ja meediumi eetikakoodeks

 

 

Energia intuitiivterapeudi ja meediumina

  • järgin Eesti ühiskonnas väljakujunenud eetikanorme, kasutan oma oskusi ausalt ja vastutustundlikult ning miski ei saa mind sundida oma oskusi kasutama eetikanormide vastaselt
  • seisan tervendatava¹ emotsionaalse ja füüsilise heaolu eest ning minu tegevuse sihiks on tervendatava vaimse ja füüsilise tervise säilitamine ja edendamine ning kannatuste ennetamine ja leevendamine
  • ma ei tee midagi, mis võiks tervendatavat kahjustada
  • austan tervendatavate eneseidentifitseerimise viise ning maailmavaadet, sealhulgas kultuurset, spirituaalset, religioosset ja poliitilist maailmavaadet ning seksuaalset sättumust
  • ma ei loo tervendatavas ootusi, mida ma ei suuda täita
  • pean hoolikalt saladuses, mida tervendatav on mulle usaldanud
  • pean hoolikalt saladuses informatsiooni, mille olen saanud energia intuitiivteraapia või meediumisessioonil.
¹Tervendatav on siin kontekstis inimene, kes on tulnud minu energia intuitiivteraapia või meediumisessioonile.
 
Siin on link eetikakoodeksile, mille põhimõtteid samuti järgin, kuigi ma ei ole selle organisatsiooni liige – Spiritual Care Association – Code of Ethics.

Visits: 7

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *