Kairi Kaarlaid Energia intuitiivteraapia

Kairi Kaarlaid logo round extra small

ENERGIA INTUITIIVTERAAPIA

Kallid teekaaslased!

Energia intuitiivteraapia lähtub eeldusest, et kõik nii inimmeeltega tajutavas füüsilises kui ka meeltega tajumatus maailmas koosneb energiast. Nii nagu valgus ja heli koosnevad energiast, on energia ka infoväli, mõtted ja tunded. Arvatakse, et esimesed kirjalikud allikad, sanskritikeelsed tekstid, kus kirjeldatakse chakrasid (tšakrasid) ehk inimkeha energiakeskusi ja meridiaane, pärinevad 800 – 300 aastast eKr. Hindu ja budismi traditsioonides on teadmised energiaväljadest ja chakratest katkematult kestnud tänapäevani, läänemaailmas materialistlikust maailmavaatest lähtudes on kõike füüsiliste meeltega tajumatut sageli peetud väljamõeldiseks. Materialismist lähtuvalt on objektiivne reaalsus aineline ning teadvus tuleneb ainest. Materialistlikule maailmavaatele vastandub idealism, mis peab esmaseks teadvust. 

 

Läänemaailma teadlased on materialistlikud seisukohad, et inimene ammutab informatsiooni vaid füüsilisest maailmast ning füüsiliste tajudega (haistmis-, kuulmis-, liigutamis-, maitsmis-, nägemus-, puutetajuga) tänaseks valiidsete teaduslike meetoditega ümber lükanud. Huvitavat informatsiooni vastavate teaduslike uuringute kohta leiab näiteks Virginia Ülikoolist ning Arizonase Ülikoolist USA-s, kus on uuritud ka nn. selgeltnägemist. Selgeltnägemise mõiste (inglise k. clairvoyance) on seotud intuitsiooni ehk sisetunde või vaistu mõistega, mis tekitab vähem vastakaid arvamusi, kui ebausuks peetav selgeltnägemine. Eesti keele seletav sõnaraamat annab muuhulgas intuitsiooni definitsiooniks tõe vaistliku tunnetuse võime.

 

Intuitsioon ei ole tavameditsiinis psühhoteraapias töötavatele kliinilistele psühholoogidele ja psühhiaatritele sugugi võõras tööriist. Valiku mida ja kuidas ühele või teisele patsiendile öelda, millist teraapiavõtet kasutada, ei saa teha ainult nn. objektiivsel informatsioonil põhinevalt, vaid lähtuvalt nn. kõhutundest, mis patsienti võiks kõige paremini aidata. Kui lähtuda eeldusest, et ka sõnad kannavad energiat, võib ka tavameditsiini psühholooge ja psühhiaatreid pidada energia intuitiivteraapia praktiseerijaiks.

 

Energia intuitiivteraapia võib defineerida kui psühhoteraapia vormi, mille puhul terapeut saab intuitsiooni abil informatsiooni tervendatava energiaväljast ning mõjutab seda, et toetada tervendatava enesetunde paranemist. Energia intuitiivteraapia on holistiline teraapia ehk selle eesmärk on käsitleda inimest kui tervikut, st. mitte ainult, kui füüsilist keha, kellel on ka emotsioonid, vaid ka energiaväli ja aura. Tavameditsiin liigub aina enam holistilise lähenemise poole, kuna aina enam leiavad teaduslikku kinnitust holistilise lähenemise eelised ning seosed inimeste vaimse ja füüsilise tervise vahel. 

 

Kuidas energia intuitiivteraapia käigus tervendaja tervendatavalt intuitsiooni ehk tunnetuse abil informatsiooni saab kirjeldavad erinevad tervendajad erinevalt. Tegemist on teemaga, mille käsitlemise sõnavara ei ole välja kujunenud ning mida on keeruline kirjeldada inimestele, kes seda ise kogenud ei ole. Minul tekib tervendatavale keskendudes teadmine, mis on väga sarnane mu enda mõtetele või justkui mälestus millestki, mis pole veel juhtunud. Ma näen, kuulen, haistan mõttes ning tunnen emotsioone, mis ei ole mu enda emotsioonid. Selleks, et eristada mu enda mõtteid ja emotsioone tervendatavalt saadavast informatsioonist on vajalik regulaarne meditatsioonipraktika ning oskus vaigistada enda mõtted.

Lisaks intuitiivsele teadmisele näen ma tervendatava energiavälja ja aurat. See nägemine on sarnane stereopiltide vaatamisele ehk ma lülitan oma pilgu teatud viisil ümber ning see nägemine on mul ka siis, kui sulen silmad. Füüsilised terviseprobleemid kehas kajastuvad keha energiaväljas ning ma näen neid tumedate laikude, udu või suitsuna.

 

Oluline osa energia intuitiivteraapias, nagu igasuguses psühhoteraapias, on tervendatava kohta saadud informatsiooni tõlgendamine. Näiteks, kui ma näen energiaväljas tumedaid laike ning kuulen samal ajal mõttes kellegi pahast häält, võin arvata, et tervendataval on kellegi pahandamisest saadud emotsionaalne trauma, mis väljendub energiaväljas blokeeringutena ning võib viia füüsilise terviseprobleemini. Siinkohal on oluline koostöö tervendaja ja tervendatava vahel, et vestluse käigus energiablokeeringute põhjused välja selgitada ning need tervendada.

 

Teraapiline ehk tervendav osa energia intuitiivteraapiast hõlmab nii sõnalist poolt, mis mõjutab energiavälja, kui ka sõnadeta otse energiavälja mõjutamist. Minu kogemusel on see kõige efektiivsem koostöös tervendatavaga ehk ma kirjeldan kuhu ja millist energiat tervendatav võiks ise lasta voolata. Tervendatav teeb seda justkui mõttes või ettekujutuses, kuid mina näen seda minu jaoks reaalses tegelikkuses. Samal ajal suunan ka mina energiat, mis toimub samuti justkui mõttes visualiseerides. On oluline teada, et tervendav energia ei tule minult, mina olen vaid toetaja või vahendaja.

 

Energia intuitiivteraapia puhul ei ole minu jaoks oluline, et tervendatav jagaks minu uskumusi või arusaamu või isegi usuks energiateraapia võimalikkusesse. Loomulikult on mul kergem teraapiat läbi viia, kui tervendatav on avatud meelega ning koostööaldis, teraapia mõjususe üle otsustab aga ainult tervendatav ning kui tervendatav tunneb ennast teraapiajärgselt paremini on teraapia kasulik olnud ning see on minu jaoks kõige tähtsam.

 

Soovin Sulle rõõmu ja rahulolu ning et leiaksid abi, mida otsid!

 

Kairi Kaarlaid

Kas Sul tekkis küsimusi?

Olen siia kogunud vastused enimlevinud küsimustele.

Juhul, kui Sa siit vastuseid ei leia, võid küsimuse mulle saata ning püüan sellele vastata. 

Views: 96