Energia intuitiivterapeudi eetikakoodeks

Minu kui energia intuitiivterapeudi eetikakoodeks Energia intuitiivterapeudina järgin Eesti ühiskonnas väljakujunenud eetikanorme, kasutan oma oskusi ausalt ja vastutustundlikult ning miski ei saa mind sundida oma oskusi kasutama eetikanormide vastaselt seisan tervendatava¹ emotsionaalse ja füüsilise heaolu eest ning minu tegevuse sihiks on tervendatava vaimse ja füüsilise tervise säilitamine ja edendamine ning kannatuste ennetamine ja leevendamine ma …

Energia intuitiivterapeudi eetikakoodeks Read More »