Kairi Kaarlaid Energia intuitiivteraapia

Kairi Kaarlaid logo round extra small

Kunsti ülesanne on inimest ülendada

Tiina Mattisen: “Tänast Sirpi läbib looja eetika teema. Teie olete seda aspekti ikka toonitanud, muu hulgas muretsenud, et väga lihtne on teelt eksida, minna mitte valguse, vaid varju poole, ja et praegu läheb kõik aina madalamaks … Hoiatate, et ei tohi võtta suunda, kust kostab aplaus.”

 

Galina Grigorjevaga: “Minu suhtumine praegu toimuvasse on tõepoolest üsna kriitiline. Mu hea sõber Riiast, suurepärane helilooja Georgs Pelēcis on väljendunud väga tabavalt, öeldes, et meie päevil on kunst langenud taevast maa peale. Mind kui kunstnikku see ei rahulda, sest püsin kindlalt positsioonil, et kunsti ülesanne on inimest ülendada, tõsta ta argipäevast kõrgemale. Kardan, et kunsti muutmine mingiks argi-performance’iks pole üksnes kasutu, vaid kustutab kiiresti ka publiku huvi. Maailmas toimivad praegu nagunii kaunis keerulised vibratsioonid ja kui kunstile läheneda nagu tsirkusenumbritele, siis see, otsesõnu farsiks muudetud kunst, leevendust ei too. Püüdes kunsti vahenditega neid keerukaid protsesse mõtestada, enamgi veel – kunsti abil lihvida oma hingeseisundeid, ei kaota me oma teed, seda eesmärki, mida vajab iga inimene mitte muusiku või interpreedina, vaid laiemalt – isiksusena. Minul aitab kunst mõtestada end inimesena. Paraku ei toeta meie argielu ei riiklikul ega ka perekondlikul tasandil selle sihi saavutamist: inimene on teelt justkui eksitatud ja peab „välja vedama”, ellu jääma, mitte elama millegi kõrgema nimel.”

 

Sirp. 11.04.2014 „Minul aitab kunst mõtestada end inimesena.” Tiina Mattiseni intervjuu Galina Grigorjevaga. (Minu paksendused)

Visits: 0

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *